sobota 11. ledna 2014

DŮM TEORETIKA UMĚNÍ
Dům na ostrově_Praha_Štvanice
Odříznutí, ztracenost, beznaděj… Opak je však pravdou! Svoboda pro tvůrčího ducha!
EXTERIÉR


INSPIRACE_KONCEPTDŮM TEORETIKA UMĚNÍ

Zahloubat se, ponořit se do svých myšlenek. Nerušený svět vlastního vědomí snažící se pochopit proces produkce podvědomí a nevědomí. Jen teorie a umění.
Jedinec stojící proti svým posluchačům má v zádech mocnou oporu, všechny myšlenky koncentrované v knihách, hmatatelný důkaz jeho slov.
Zároveň je podstata, esence z těchto knih promítána na povrch, na projekční plátno, které je stahovací. Knihovna se tak rázem mění v projekční plochu pro nová média.
Dům je složen za tří částí - prostor pro přednášení, hlediště, byt teoretika. Tyto části společně vytváří jeden celek, prostor pro vznik nových myšlenek.


HOUSE OF ART THEORIST

Become engrossed, immerse into our thoughts. The undisturbed world of self consciousness trying to perceive the process of creation of subconscious and unconscious. Just theory and art, nothing else.
An individual facing his audience is having a huge powerful support abaft, all thoughts concentrated in books, tangible proof of his words.
Simultaneously there is a substance, essence from these books shown on the surface, the projector screen, which can be pulled down. The library changes to a projection place for new media.
The house is assembled from free parts – a place for lectures, an auditorium, an apartment for theorist. These parts together constitute one entirety, a place where new ideas are going to come into existence.

PERSPEKTIVNÍ ŘEZ
INTERIÉR
MODEL


neděle 15. prosince 2013DŮM TEORETIKA UMĚNÍ
RÁMEČKYPERSPEKTIVNÍ ŘEZ

! Doplnit lidi

EXTERIÉR

! V pozadí pavilony... ? Které

INTERIÉR

! Doplnit lidi

Koncept domu, text, báseň...

neděle 8. prosince 2013

pondělí 2. prosince 2013

Dům teoretika umění

DŮM + JÁDRO 1.NP - zázemí hosté


2.NP - zázemí teoretika


ŘEZ
 


PRACOVNÍ MODELúterý 26. listopadu 2013
Perspektivní řez 1.
A když přijde voda... 
Veškerá technika je v bezpečné výšce

Půdorys přízemí
Půdorys patra